GAST OMBORD

FÆLLESSKAB OG ANSVAR

ALBA skal være hjem for mange mennesker og det kræver at hun holdes ved lige og at man er indstillet på at løfte i flok. Livet på de store oceaner og gennem de mange små øhop afhænger af vind og vejr. Det er derfor vigtigt at man som gast ombord på ALBA, kan være omstillingsparat og vil bidrage med den gode energi. Livet som gast indebærer at man i fællesskab skal skabe en hverdag og ALBA skal af den årsag også vedligeholdes. Der er mange ombord på ALBA og det er vigtigt at man har et ønske om rene og rydelige omgivelser. Dette ansvar er alles og gør livet ombord meget sjovere. Der vil dertil være dage planlagt til reparationer, hovedrengøring og andre gøremål, der sørger for at ALBA altid står i topform til næste sejllads. At få klaret de praktiske opgaver, gør også sejladsen sjovere.

De daglige praktiske gøremål fordeles i mellem hele besætningen. Der vil altid være noget hver enkel har ansvaret for. Hvis man har en forkærlighed for eksempelvis madlavning, er der mulighed for at skræddersy vagterne efter hvad man ønsker. 

Ved betaling som gast, accepterer du alle retningslinjer og vilkår som fremgår på denne hjemmeside. 


ØKONOMI

Et ophold på ALBA har sine omkostninger og opdeles i 3 sektioner – Køjepenge, Fælleskassen og øvrige udgifter.

Køjepenge er betaling for dine overnatninger på båden. Ved godkendelse af din gasteplads opkræves 50% af køjeprisen – altså dermed også din garanti for en køjeplads. Det resterende beløb betales minimum en måned inden påmønstring, efter aftale med Skipper.

Hvis man bliver forhindret i at påmønstre, efter betaling af køjepenge, kan pladsen ikke gives til en anden og pengene går tabt. Dermed, vil du ved afmeldelse af et togt ikke få tilbagebetalt dine køjepenge eller andre udgifter du måtte have haft i forbindelse med det tilmeldte togt. Bliver du ydermere forhindret i at påmønstre og rejse til båden, gælder det samme og dine tabte penge skal kunne dækkes af din forsikring – det er derfor vigtigt at man tjekker om ens forsikring dækker – også i forhold til Covid-19 og hvad restriktioner kan have af betydning. Udviser man en uacceptabel opførsel, som påvirker skipper og andre gasters oplevelse ombord gentagne gange, vil man blive afmønstret og de ovenstående vilkår vil gælde ligeligt i denne situation.  

Fælleskassen indebærer mad, diesel, havnepenge etc. der skal til for at komme rundt i verden. Hver gast indbetaler et gebyr til fælleskassen på ca. 3-5.000 kr. pr. måned. Prisen varierer efter hvor vi befinder os og i forhold til eksempelvis priser på mad. Der skal dertil også tages højde for at eksempelvis områder som Panamakanalen og Galapagos, hvor man kan forvente en markant højere indbetaling til fælleskassen, grundet højere indtjekningspriser og etc.

Øvrige udgifter til oplevelser, dykkercertifikat og lign. er individuel betaling og er ikke en del af den faste pris. Yderligere skal du som gast medregne omkostninger for flybilletter, visum, forsikringer og vacciner, som du selvstændigt skal sørge for er på plads inden du påmønstrer. Det er vigtigt ikke indsnævre sit budget for stramt, da det skal kunne kapere eventuelle ændringer i afmønstringsplacering eller andre sejlændringer undervejs. Der kommer altid uforudsete udgifter når man skal på denne form for rejse. 

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring ombord er et fælles ansvar og alle skal bidrage til at holde ALBA pæn og ren. Man skal bidrage med at holde sin kahyt, samt fælles arealer rene. Inden afmønstring af hvert togt, skal der laves en fælles hovedrengøring, så båden er klar til næste togt. Yderligere kan der på længere stræk, være behov for en ekstra hovedrengøring, som man i fællesskab skal bidrage til. 

KØKKENVAGT

Der vil lægges en plan for køkkenvagten, hvor det kræves at man i fællesskab bidrager til at der bliver lavet mad ombord. Der lægges en nærmere plan ved hvert nyopstartede togt. Køkkenvagten indeholder madlavning og opvask for de tre hovedmåltider. 

RORVAGT

Rorvagten er i særdeleshed vigtig under længere stræk. Som rorvagt har man ansvaret for at styre Alba. Her opdeler vi enten 2-3 vagthold (afhængig af antal gaster ombord) ellers får man lov at styre Alba alene, selvfølgelig kun hvis man er tryg ved det og efter ordentlig oplæring. Rorvagten indebærer også natsejlads. Det vil på ALBA, være skipper der instruerer i sejladsen, og ingen går i vagt med en usikkerhed om at sejle alene. Det er derfor vigtigt at man ønsker at blive instrueret i sejlads, da alle gaster skal bidrage til rorvagterne. 

TOBAK, ALKOHOL OG RUSMIDLER

Rygning er tilladt ombord på ALBA. Der vil blive anvist hvor der er områder af båden man ikke må ryge på, af sikkerhedsmæssige årsager. Ydermere hører rygning til udendørs.

Der vil under sejlads og længere stræk ikke være mulighed for at indtage alkohol. Man er ikke alkoholisk påvirket når man har rorvagt. Det er derfor ikke tilladt at drikke alkohol under sejlads, medmindre skipper tillader det. Dertil skal det nævnes at man som sejler skal kende til begrebet Sundowner. Dette er et vigtigt begreb og definerer den drink der indtages ved solnedgang, efter en skøn dag med sejlads, dykning eller andre eventyr. En Sundowner er vigtig og skaber samlingspunkt for en skøn dag på havet. 

Andre rusmidler er absolut ikke tilladt ombord på ALBA og vil resultere i øjeblikkelig afmønstring fra båden, hvis der indtages eller opbevares rusmidler. Er dette tilfældet for en gast, vil køjepenge ikke kunne refunderes ved afmønstring. 

VÆRD AT VIDE

VACCINER OG FORSIKRINGER

Når du tager afsted skal du være godt forsikret og have styr på dine vaccinationer for at kunne besøge de forskellige lande. Du kan se læse meget mere om hvilke vacciner du skal have i de forskellige lande,  her.

Det er vigtigt at forsikringer, såsom sundhedsforsikring og rejseforsikring er på plads inden påmønstring. Det er blandt andet vigtigt med en rejseforsikring. Det anbefales dertil, at man bestiller sin billet så tæt på afgang og sin hjemrejse billet fra båden, så tæt på afrejsedagen som muligt. Dette skyldes at det ikke altid er sikkert at afrejsedestinationen er sikret at være det som er oplyst. På denne form for ophold, afhænger det af vejr, lyst og andre omstændigheder hvor du som gast afmønstrer fra.

BAGAGE

Ved afrejse hjemmefra skal der tages forbehold for at der kan komme 3-4 kilo bagage i form af reservedele, som ikke kan købes ude i verden. Det er meget normalt at man som ny gast skal gøre plads til dette i sin fordeling af bagage, da Skipper kan have brug for at du medbringer forskellige dele hjemmefra. Derfor skal dette medregnes som en del af de samlede kilo og er selvfølgelig ikke en yderligere omkostning for dig som gast. Dette aftales mellem dig og Skipper.

I forbindelse med pakning af bagage anbefales det at man benyttes sig af bløde tasker, evt. en Dufflebag, der kan tåle mere modstand. Disse er nærmere at stuve af vejen når du har pakket ud i din kahyt.

SØSYGE 

Det forekommer for langt de fleste at de på et tidspunkt under opholdet vil opleve søsyge i større eller mindre grad. Derfor er det vigtigt at man tager sine forbehold hjemmefra. Du kan sikre dig langt hen af vejen, ved at forberede søsygemedicin, plastre og et Seaband hjemmefra, som du kan bruge hvis du skulle opleve søsyge.


NEED-TO-HAVE & NICE-TO-HAVE

Skipper har sammensat en liste med nogle af de ting, der er nødvendige og nogle af de, der er gode at have med, når du tager af sted på togt. Du finder listerne “Nice-to-have & Need-to-have”  her. Kunne du som kommende gast have spørgsmål til listerne, er du velkommen til at kontakte Skipper.

SIKKERHED OMBORD 

Sikkerhed er altafgørende ombord og på ALBA gøres der ingen undtagelser. Det er regel nummer et, at følge de regler der er ombord og at de overholdes, for alles sikkerheds skyld. Skipper har fastlagte tidspunkter for sikkerhedsbriefing som du kan læse mere om her. 

SIKKERHEDSBRIEFING

Der vil ved opstart af alle togter være en gennemgang af båden til alle gaster. Dertil vil skipper gennemgå en sikkerhedsbriefing omkring hvordan man begår sig under sejllads og generel omgang på båden. Der vil blive gennemgået sikkerhedsforanstaltninger ud fra forskellige scenarier, som man skal være opmærksomme på og kende til. Det er vigtigt at man forstår sig på at begå sig, samt sikkerheden ombord, da dette er med til at undgå kritiske situationer. 

Yderligere vil der inden alle fralægninger være en sikkerhedsbriefing af skipper, hvor hele båden sikres og der lægges en plan for den kommende sejllads. Det er vigtigt at hele besætningen har kendskab til planen for sejladsen, da dette skaber større sikkerhed for alle. Derfor er det især vigtigt med tydelig kommunikation mellem alle gaster så alle ved hvad den enkelte gør. Det er skippers ansvar at formidle og sikre at alle gaster forstår og er sikre på planen. 

COVID-19 restriktioner


På Alba er der intet krav om at være vaccineret mod COVID-19. Man står dog selv til ansvar for at følge op på restriktionerne i diverse lande.